Hotel in Khiva

Orient Star Khiva Hotel
Orient Star Khiva Hotel
St. P. Mahmood 1
$ 36
Malika Khorezm Hotel
Malika Khorezm Hotel
St. Markaz 5
$ 30
Malika Kheyvak Hotel
Malika Kheyvak Hotel
St. I. Hoja 11
$ 44
Malika Khiva Hotel
Malika Khiva Hotel
St. P. Kory 19
$ 40
Arkanchi Hotel
Arkanchi Hotel
P. Mahmoud 10
$ 36
OLD KHIVA Hotel
OLD KHIVA Hotel
St. A. Rakhmonov 16
$ 26
Kala Hotel
Kala Hotel
St. P. Mahmoud 49
$ 21
HAYAT INN Hotel
HAYAT INN Hotel
71, K. Yakubov Hotel
$ 38

Hotel in Khiva

Request a call

Request a call

Leave a request and our Manager will contact You shortly